Vragen of suggesties

 
 
 
 
 


Met al uw vragen kan u terecht op volgend contactadres, waarna u zal gecontacteerd worden door een van de bestuursleden in functie van de gestelde vragen:contact@wijngilde-de-wijngaardsberg.beOnze vergaderingen vinden in de regel plaats in ons vergaderlokaal in ontmoetingscentrum De Zolder, Kwerpsebaan 251 te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg). Voor de exacte informatie raadpleegt u steeds de agenda en als lid wordt u natuurlijk via de periodieke nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.
Alle financiële verrichtingen dienen te gebeuren via ons gilderekeningnummer:


BE62 9731 5648 3161


De Kortenbergse wijngilde De Wijngaardsberg is een feitelijke vereniging met volgende bestuursleden:

Voorzitter :

Frank Iwens

Secretaris -Coördinator :

Marc Janssens


Webmaster :

Steef Crombé

Penningmeester en technische redactie:

Marc Pirson

Logistieke ondersteuning:

Richard Van Lierde


Lid worden?Lid worden van onze vereniging kan heel eenvoudig door:


Het sturen van een mailtje naar de gilde met uw persoonsgegevens

(Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon/gsm, leeftijd)

Het storten van het lidgeld :     15 € op IBAN: BE62 9731 5648 3161   


Door het storten van het lidgeld en het overmaken van uw persoonsgegevens, bent u voor het lopende kalenderjaar aangesloten bij onze vereniging en geniet u ook van alle voordelen die onze leden hebben.  Uw lidkaart wordt op de eerstvolgende activiteit waaraan u deelneemt overhandigd.

Bijna alle activiteiten zijn gratis, enkel voor de uitstappen en sommige commerciële proeverijen dient u nog een extra bijdrage te storten.


U verklaart zich door lid te worden ook akkoord dat foto's van u, genomen tijdens onze activiteiten, op onze webpagina en in onze nieuwsbrief verschijnen.

 

Privacyverklaring :


Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van wijngilde De Wijngaardsberg en worden niet overgemaakt aan andere verenigingen of instanties.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.  Daartoe dient u contact op te nemen met onze penningmeester.