Lid worden

 

Lid worden van onze vereniging kan heel eenvoudig door:

 

  1. Het sturen van een mailtje naar de gilde met uw persoonsgegevens

(Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon/gsm, leeftijd)

  1. Het storten van het lidgeld : 15 € op IBAN: BE62 9731 5648 3161

 

Door het storten van het lidgeld en het overmaken van uw persoonsgegevens, bent u voor het lopende kalenderjaar aangesloten bij onze vereniging en geniet u ook van alle voordelen die onze leden hebben. Uw lidkaart wordt op de eerstvolgende activiteit waaraan u deelneemt overhandigd.

Bijna alle activiteiten zijn gratis, enkel voor de uitstappen en sommige commerciële proeverijen dient u nog een extra bijdrage te storten.

 

U verklaart zich door lid te worden ook akkoord dat foto's van u, genomen tijdens onze activiteiten, op onze webpagina en in onze nieuwsbrief verschijnen.

Privacyverklaring :

 

Bescherming van de persoonsgegevens

  1. De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van wijngilde De Wijngaardsberg en worden niet overgemaakt aan andere verenigingen of instanties.
  2. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met onze penningmeester.