Contact & Lid worden

Logistieke ondersteuning:

Richard  Van Lierde

Webmaster :

Steef Crombé

Secretaris :

Kristoff Aesseloos

 

Coördinator :

Marc Janssens

 

Penningmeester  en technische redactie:

Marc Pirson

 

Met al uw vragen kan u terecht op volgend contactadres, waarna u zal gecontacteerd worden door een van de bestuursleden in functie van de gestelde vragen:

 

 

Onze vergaderingen vinden in de regel plaats in ons vergaderlokaal in ontmoetingscentrum De Zolder, Kwerpsebaan 251 te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg). Voor de exacte informatie raadpleegt u steeds de agenda en als lid wordt u natuurlijk via de periodieke nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

 

 

 

Alle financiële verrichtingen dienen te gebeuren via ons gilderekeningnummer:

 

BE62 9731 5648 3161

 

De Kortenbergse wijngilde De Wijngaardsberg is een feitelijke vereniging met volgende bestuursleden:

Voorzitter :

Frank Iwens

Vragen of suggesties

 
 
 
 

Lid worden?

 

 

Lid worden van onze vereniging kan heel eenvoudig door:

 

  1. Het sturen van een mailtje naar de gilde met uw persoonsgegevens

(Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon/gsm, leeftijd)

  1. Het storten van het lidgeld : 15 € op IBAN: BE62 9731 5648 3161

 

Door het storten van het lidgeld en het overmaken van uw persoonsgegevens, bent u voor het lopende kalenderjaar aangesloten bij onze vereniging en geniet u ook van alle voordelen die onze leden hebben. Uw lidkaart wordt op de eerstvolgende activiteit waaraan u deelneemt overhandigd.

Bijna alle activiteiten zijn gratis, enkel voor de uitstappen en sommige commerciële proeverijen dient u nog een extra bijdrage te storten.

 

U verklaart zich door lid te worden ook akkoord dat foto's van u, genomen tijdens onze activiteiten, op onze webpagina en in onze nieuwsbrief verschijnen.

Privacyverklaring :

 

Bescherming van de persoonsgegevens

  1. De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van wijngilde De Wijngaardsberg en worden niet overgemaakt aan andere verenigingen of instanties.
  2. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met onze penningmeester.